Change Font Size

Change Screens

Change Profile

Change Layouts

Change Direction

Change Menu Styles

Cpanel

Kinh doanh xuất khẩu

Đông Thiên Nghi mở rộng quan hệ thương mại với các công ty tại nhiều khu vực khác nhau trong  và ngoài nước. Chúng tôi không ngừng mỡ rộng thị trường bên cạnh những thị trường lớn như: Cộng hòa séc, Bungary, Hungary, Ukraine, Nga …

Lĩnh vực Dệt May

Ðầu tư,sản xuất, cung cấp, phân phối, nhập khẩu xuất khẩu trên lĩnh vực dệt may

   Chi tiết

Lĩnh vực Thiết kế

Ðào tạo và mở các lớp chuyên sâu cho cán bộ quản lý, kỹ thuật cũng như đào tạo

Chi tiết

Lĩnh vực In ấn

Áp dụng công nghệ phát triễn mới nhất, cải tiến thiết bị theo chiến lược phát triễn.

Chi tiết

Lĩnh vực Gia công

Nhận gia công các sản phẩm của ngành dệt may  gồm các chủng loại xơ, sợi, vải

Chi tiết

You are here Home