Change Font Size

Change Screens

Change Profile

Change Layouts

Change Direction

Change Menu Styles

Cpanel

Trung Quốc dư thừa bông trong vụ 2012-2013

Trung Quốc dư thừa bông trong vụ 2012-2013Sản xuất bông toàn cầu được ước tính chạm tới 24,84 triệu tấn trong vụ 2012-2013, theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA).

Tiêu thụ bông vụ 2012-2013 được dự đoán là 23,549 triệu tấn. Như vậy tồn kho cuối vụ là 16,28 triệu tấn, tăng 10,13% trên cơ sở hàng năm.

Tỷ lệ tiêu thụ-hàng tồn kho bông toàn cầu trong vụ 2012-2013 được chốt lại tại 69%, sẽ là kỷ lục mới.

Trong năm, sản xuất bông của Trung Quốc chắc chắn khoảng  6,75 triệu tấn, cho thấy sự sụt giảm 7,46% hhàng năm. Tiêu thụ bông được cho là giảm 4,88% trên cơ sở hàng năm xuống 8,491 triệu tấn. Tương tự, nhập khẩu bông Trung Quốc được dự đoán giảm nhiều tới 44,07% xuống 2,83 triệu tấn.

Do vậy tính toán trên cơ sở sản xuất, tiêu thụ và nhập khẩu, Trung Quốc sẽ có lượng bông dư thừa là 1,089 triệu tấn trong vụ 2012-2013.

Lĩnh vực Dệt May

Ðầu tư,sản xuất, cung cấp, phân phối, nhập khẩu xuất khẩu trên lĩnh vực dệt may

   Chi tiết

Lĩnh vực Thiết kế

Ðào tạo và mở các lớp chuyên sâu cho cán bộ quản lý, kỹ thuật cũng như đào tạo

Chi tiết

Lĩnh vực In ấn

Áp dụng công nghệ phát triễn mới nhất, cải tiến thiết bị theo chiến lược phát triễn.

Chi tiết

Lĩnh vực Gia công

Nhận gia công các sản phẩm của ngành dệt may  gồm các chủng loại xơ, sợi, vải

Chi tiết

You are here Tin tức Tin tức chuyên ngành Trung Quốc dư thừa bông trong vụ 2012-2013